Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Standardowe formularze w schemacie TED w PDF

Uwaga: formularze w schemacie TED to dawne formularze standardowe, które zostały zastąpione e-formularzami

Standardowe formularze w schemacie TED zamieszczone poniżej służą wyłącznie do celów informacyjnych.

 

#

Podstawa prawna

Formularze

1

2014/24/EU

Wstepne ogloszenie informacyjne

2

2014/24/EU

Ogloszenie o zamówieniu

3

2014/24/EU

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

4

2014/25/EU

Okresowe ogloszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

5

2014/25/EU

Ogloszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

6

2014/25/EU

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

7

2014/25/EU

System kwalifikowania – zamówienia sektorowe

8

2014/24/EU

Ogloszenie o profilu nabywcy

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Ogloszenie o konkursie

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Ogloszenie o wynikach konkursu

2014/25/EU

14

-

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji

15

2014/23/EU

Ogloszenie o dobrowolnej przejrzystosci ex ante

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczace zamówien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa

17

2009/81/EC

Ogloszenie o zamówieniu w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa

18

2009/81/EC

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa

     
19 2009/81/EC Ogloszenie o podwykonawstwie
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Ogloszenie o modyfikacjach
21 2014/24/EU Uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi – zamówienia publiczne
22 2014/25/EU Uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi – zamówienia sektorowe

23

2014/23/EU

Uslugi spoleczne i inne szczególne uslugi – koncesje

24

2014/23/EU

Ogloszenie o koncesji

25

2014/23/EU

Ogloszenie o udzieleniu koncesji

T1

Rozporzadzenie 1370/2007 – uslugi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego

Wstepne ogloszenie informacyjne dotyczace umowy o swiadczenie uslug publicznych

T2

Rozporzadzenie 1370/2007 – uslugi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasazerskiego

Ogloszenie informacyjne w celu udzielenia zamówienia prowadzacego do zawarcia umowy o swiadczenie uslug publicznych