Oficiálne webové stránky Európskej únie

Štandardné formuláre schém TED vo formáte PDF

Upozorňujeme, že formuláre schém TED sa predtým označovali ako štandardné formuláre a boli nahradené elektronickými formulármi

Nižšie uvedené štandardné formuláre schém TED sa uvádzajú len na referenčné účely.

 

#

Právny základ

Formuláre

1

2014/24/EU

Predbežné oznámenie

2

2014/24/EU

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

3

2014/24/EU

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

4

2014/25/EU

Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia

5

2014/25/EU

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

6

2014/25/EU

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – vybrané odvetvia

7

2014/25/EU

Kvalifikacný systém – vybrané odvetvia

8

2014/24/EU

Oznámenie o profile kupujúceho

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Oznámenie o sútaži návrhov

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Výsledky sútaže návrhov

2014/25/EU

14

-

Oznámenie o zmenách alebo dodatocných informáciách

15

2014/23/EU

Oznámenie o dobrovolnej transparentnosti ex ante

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Predbežné oznámenie pre zakázky v oblasti obrany a bezpecnosti

17

2009/81/EC

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpecnosti

18

2009/81/EC

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre zákazky v oblasti obrany a bezpecnosti

     
19 2009/81/EC Oznámenie o subdodávke
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Oznámenie o úprave
21 2014/24/EU Sociálne a iné špecifické služby – verejné zákazky
22 2014/25/EU Sociálne a iné špecifické služby – vybrané odvetvia

23

2014/23/EU

Sociálne a iné špecifické služby – koncesie

24

2014/23/EU

Oznámenie o koncesii

25

2014/23/EU

Oznámenie o pridelení koncesie

T1

Nariadenie 1370/2007 – Verejná železnicná a cestná osobná doprava

Predbežné oznámenie o zmluvách o službách vo verejnom záujme

T2

Nariadenie 1370/2007 – Verejná železnicná a cestná osobná doprava

Oznámenie o zadaní zmlúv o službách vo verejnom záujme