TED-schemats standardformulär i pdf

Tänk på att TED-schemats tidigare standardformulär har ersatts av de elektroniska formulären enligt eForms

Här nedanför hittar du TED-schemats standardformulär i informationssyfte.

 

#

Rättslig grund

Formulär

1

2014/24/EU

Förhandsmeddelande

2

2014/24/EU

Meddelande om upphandling

3

2014/24/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt

4

2014/25/EU

Periodiskt meddelande – försörjningssektorerna

5

2014/25/EU

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

6

2014/25/EU

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

7

2014/25/EU

Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna

8

2014/24/EU

Meddelande om upphandlarprofil

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Meddelande om projekttävling

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Resultat av projekttävling

2014/25/EU

14

-

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

15

2014/23/EU

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Förhandsmeddelande för kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

17

2009/81/EC

Meddelande om upphandling beträffande kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

18

2009/81/EC

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

     
19 2009/81/EC Meddelande om underentreprenad
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Ändringsmeddelande
21 2014/24/EU Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt
22 2014/25/EU Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – försörjningssektorerna

23

2014/23/EU

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner

24

2014/23/EU

Koncessionsmeddelande

25

2014/23/EU

Meddelande om koncessionstilldelning

T1

Regulation 1370/2007 – Public passenger transport by rail and by road

Förhandsmeddelande för offentligt tjänstekontrakt

T2

Regulation 1370/2007 – Public passenger transport by rail and by road

Informationsmeddelande om tilldelning av offentligt tjänstekontrakt