Ste na enem od uradnih spletišč EU

Standardni obrazci sheme TED v formatu PDF

Obrazci sheme TED so nekdanji standardni obrazci, nadomeščeni so bili z e-obrazci

Spodnji standardni obrazci sheme TED so navedeni samo kot referenca.

 

#

Pravna podlaga

Obrazci

1

2014/24/EU

Predhodno informativno obvestilo

2

2014/24/EU

Obvestilo o narocilu

3

2014/24/EU

Obvestilo o oddaji narocila

4

2014/25/EU

Periodicno informativno obvestilo – gospodarske javne službe

5

2014/25/EU

Obvestilo o narocilu – gospodarske javne službe

6

2014/25/EU

Obvestilo o oddaji narocila – gospodarske javne službe

7

2014/25/EU

Kvalifikacijski sistem – gospodarske javne službe

8

2014/24/EU

Obvestilo o profilu kupca

2014/25/EU

2009/81/EC

12

2014/24/EU

Obvestilo o natecaju

2014/25/EU

13

2014/24/EU

Rezultati natecaja

2014/25/EU

14

-

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

15

2014/23/EU

Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost

2014/24/EU

2014/25/EU

2009/81/EC

16

2009/81/EC

Predhodno informativno obvestilo za narocila na podrocju obrambe in varnosti

17

2009/81/EC

Obvestilo o narocilu na podrocju obrambe in varnosti

18

2009/81/EC

Obvestilo o oddaji narocila na podrocju obrambe in varnosti

     
19 2009/81/EC Obvestilo o podizvajanju
20

2014/23/EU
2014/24/EU
2014/25/EU

Obvestilo o spremembi
21 2014/24/EU Socialne in druge posebne storitve – javna narocila
22 2014/25/EU Socialne in druge posebne storitve – gospodarske javne službe

23

2014/23/EU

Socialne in druge posebne storitve – koncesije

24

2014/23/EU

Obvestilo o koncesiji

25

2014/23/EU

Obvestilo o podelitvi koncesije

T1

Uredba 1370/2007 – Javni potniški železniški ali cestni promet

Predhodno informativno obvestilo za pogodbo o izvajanju javne službe

T2

Uredba 1370/2007 – Javni potniški železniški ali cestni promet

Informativno obvestilo za sklenitev pogodbe o izvajanju javne službe