Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal

CPV (Közös közbeszerzési szójegyzék)

A közös közbeszerzési szójegyzék a közbeszerzésre vonatkozó egységes osztályozási rendszert hoz létre, amelynek célja az ajánlatkérők által a közbeszerzési szerződések tárgyát képező cikkekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozóan használt hivatkozási számok szabványosítása.

A jelenlegi CPV-kódok

A 213/2008/EK bizottsági rendelet által elfogadott CPV-kódok 17/09/2008 óta vannak használatban: PDF - XML - ODS - XLS

CPV 2008 Útmutató a közös közbeszerzési szószedethez: PDF

CPV 2008 magyarázó megjegyzések: PDF

CPV 2008 kiegészítő szójegyzék magyarázó megjegyzések: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

CPV-tanulmányok (DG GROW)

Mit jelent a CPV-kód?

A CPV tartalmaz egy főszójegyzéket, amely a szerződés tárgyának meghatározására szolgál, és egy kiegészítő szójegyzéket, amelynek rendeltetése további minősítő információ megadása. A fő szójegyzék legfeljebb 9 számjegyből (egy 8 számjegyű kód és egy ellenőrző számjegy) álló kódokat tartalmazó ágstruktúrán alapul a szerződés tárgyát képező árubeszerzés, építési beruházás, illetve szolgáltatás típusát leíró szövegezéssel.

  • Az első két számjegy határozza meg a felosztást (XX000000-Y);
  • Az első három számjegy határozza meg a csoportot (XX000000-Y);
  • Az első négy számjegy határozza meg az osztályt (XX000000-Y);
  • Az első öt számjegy határozza meg a besorolást (XX000000-Y);

Az utolsó három számjegy mindegyike nagyobb pontosságot ad meg az egyes besorolásokon belül.A kilencedik számjegy az előzők hitelesítésére szolgál.A kiegészítő szójegyzék a szerződés tárgya leírásának bővítésére szolgál. Az egyes tételek egy alfanumerikus kódból és egy annak megfelelő kifejezésből állnak, ami lehetővé teszi a beszerzendő áru jellegével vagy céljával kapcsolatos további részletek megadását.A alfanumerikus kód a következőket tartalmazza:

  • első szint, amely egy szakasznak megfeleltethető betűt tartalmaz;
  • második szint, amely négy számjegyet foglal magában, amelyek közül az első három alosztályt jelöl, az utolsó pedig hitelesítés célját szolgálja

Hogyan kell használni a CPV-t?

A CPV-osztályozás használata kötelező a szabványos űrlapokon?

A CPV használata az Európai Unióban 2006. február 1-jétől kötelező.A 2008-as CPV-változat a következő célokra alkalmazott, jelenleg használt CPV-változat:1. Az ajánlati felhívások hirdetményeinek kitöltése2. Üzleti lehetőségek keresése a TED-en3. Ajánlati felhívások keresése a TED archívumában

Hogyan töltsünk ki egy ajánlati felhívásra vonatkozó hirdetményt a CPV-vel?

Az ajánlatkérők meg kell, hogy találják az általuk tervezett beszerzésnek leginkább megfelelő kódot. Bár néhány esetben az ajánlatkérők szükségesnek találhatják több különböző kód kiválasztását, fontos, hogy az ajánlati felhívás címéhez egyetlen kódot válasszanak. Amennyiben a CPV pontossági szintje nem megfelelő, az ajánlatkérőnek hivatkoznia kell arra a felosztásra, csoportra, osztályra, illetve besorolásra, amely a legjobban megfelel az általa tervezett beszerzésnek – ez egy általánosabb kód, amely arról ismerhető fel, hogy több nullát tartalmaz.