CPV

CPV-glossaret udgør et fælles klassifikationssystem for offentlige indkøb til standardisering af referencer, der anvendes af ordregivende myndigheder/ordregivere til at beskrive genstanden for deres kontrakter.

Gældende CPV-koder

CPV-glossaret, indført ved forordning (EF) nr. 123/2008, har været i brug siden 17.09.2008: PDF - XML - ODS - XLS

Vejledning til det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV 2008): PDF

CPV 2008 Forklarende noter til primærglossaret: PDF

CPV 2008 Forklarende noter til det supplerende glossar: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

CPV-undersøgelser (DG GROW)

Hvad er CPV-glossaret?

CPV-glossaret omfatter et primærglossar til angivelse af kontraktens genstand og et udfyldende glossar til supplering med yderligere, kvalitativ information.
Primærglossaret bygger på en træstruktur med koder på op til 9 cifre (en 8-cifret kode plus et kontrolciffer), til hvilke svarer en betegnelse, der beskriver de varer, bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der udgør kontraktens genstand.

  • De første 2 cifre angiver afdeling (XX000000-Y)
  • De første 3 cifre angiver gruppe (XXX00000-Y)
  • De første 4 cifre angiver klasse (XXX00000-Y)
  • De første 5 cifre angiver kategori (XXXXX000-Y)

Hvert af de sidste 3 cifre tjener til yderligere præcisering af de enkelte kategorier.
Et 9. ciffer bruges til kontrol af de foranstående cifre.
Det supplerende glossar kan anvendes til yderligere beskrivelse af kontraktens genstand. Det består af alfanumeriske koder svarende til en beskrivelse, der præciserer arten eller brugen af indkøbene.
Den alfanumeriske kode omfatter:

  • et øverste niveau, der udgøres af et bogstav, der betegner en hovedgruppe
  • et andet niveau, der består af 4 cifre, hvoraf de 3 første udgør en underinddeling, mens det sidste er et kontroltal.

Brug af CPV-glossaret

Er brug af CPV-glossaret obligatorisk ved udfyldelse af standardformularer?

Brug af CPV-glossaret har været obligatorisk i Den Europæiske Union siden 1. februar 2006.
Det gældende CPV-glossar fra 2008 finder anvendelse i forbindelse med:
1. Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelser
2. Søgning efter kontraktmuligheder i TED
3. Søgning efter udbudsbekendtgørelser i TED-arkivet

Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelser på grundlag af CPV-glossaret

Ordregivende myndigheder bør vælge den kode, der bedst svarer til deres påtænkte indkøb. Selvom ordregivende myndigheder kan være nødt til at bruge flere koder, er det vigtigt at de udvælger en enkelt kode til udbudsbekendtgørelsens titel. Er en given CPV-kode ikke tilstrækkeligt dækkende bør ordregivende myndigheder henvise til den afdeling, gruppe, klasse eller kategori, der bedre svarer til de påtænkte indkøb — en mere generel kode med flere nuller.