Een officiële website van de Europese Unie

CPV

De gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) is een centraal classificatiesysteem voor overheidsopdrachten dat ervoor zorgt dat aanbestedende diensten en entiteiten dezelfde referenties gebruiken om het voorwerp van hun opdracht te beschrijven.

Huidige CPV-codes

De CPV, die is aangenomen in de vorm van Verordening (EG) nr. 213/2008, is sinds 17.09.2008 in gebruik: PDF - XML - ODS - XLS

CPV 2008 Gids bij de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten: PDF

CPV 2008 Toelichting: PDF

CPV 2008 De aanvullende woordenlijst, toelichting: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

CPV-studies (DG GROW)

Wat is de CPV?

De CPV bestaat uit een basiswoordenlijst om het voorwerp van een opdracht te benoemen plus een aanvullende woordenlijst om nadere inhoudelijke informatie toe te voegen. De basiswoordenlijst heeft een boomstructuur met codes tot 9 cijfers (8 cijfers plus een controlecijfer), die overeenkomen met een omschrijving van het type leveringen, werken of diensten die het voorwerp van de opdracht vormen.

  • De eerste 2 cijfers geven de afdeling aan (XX000000-Y).
  • De eerste 3 cijfers geven de groep aan (XXX00000-Y).
  • De eerste 4 cijfers geven de klasse aan (XXXX0000-Y).
  • De eerste 5 cijfers geven de categorie aan (XXXXX000-Y).

Elk van de laatste 3 cijfers staat voor een extra precisering binnen de categorie.Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers.De aanvullende woordenlijst kan worden gebruikt ter aanvulling van de beschrijving van het voorwerp van de opdracht en bestaat uit een alfanumerieke code die overeenkomt met een omschrijving waarmee een aanvullende precisering van de specifieke aard of bestemming van het te kopen goed kan worden gegeven.De alfanumerieke code omvat:

  • een eerste niveau bestaande uit een letter die staat voor een sectie;
  • een tweede niveau bestaande uit 4 cijfers, waarvan de eerste 3 een onderverdeling vormen en het laatste een controlecijfer is.

Hoe moet ik de CPV gebruiken?

Is het gebruik van de CPV-classificatie verplicht in de standaardformulieren?

Sinds 1.2.2006 is het gebruik van de CPV in de Europese Unie verplicht.De CPV uit 2008 is de huidige CPV-versie voor:1. het invullen van aankondigingen van oproepen tot mededinging2. het vinden van potentiële opdrachten in TED3. het opzoeken van aankondigingen van opdrachten in het TED-archief

Hoe moet ik de CPV-code invullen in een aankondiging van een oproep tot mededinging?

Aanbestedende diensten moeten de code opzoeken die het beste past bij hun beoogde aankoop. Het kan voorkomen dat aanbestedende diensten zich genoodzaakt zien om meerdere codes te kiezen. Voor de titel van de aankondiging van opdracht is het echter belangrijk dat zij slechts 1 code selecteren. Als een CPV-code niet precies genoeg is, moeten de aanbestedende diensten die afdeling, groep, klasse of categorie kiezen die hun beoogde aankoop het beste omschrijft. Dit is dan een algemenere code die herkenbaar is aan het feit dat er meer nullen in staan.