CPV-koder

CPV fastställer ett enda klassificeringssystem för offentlig upphandling i syfte att standardisera de referenser som används av upphandlande myndigheter och enheter för att beskriva föremålet för upphandlingen.

Befintliga CPV-koder

CPV, som antogs genom förordning (EG) nr 213/2008, används sedan den 17/09/2008: PDF - XML - ODS - XLS

CPV 2008 Handledning för den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling: PDF

CPV 2008 Förklarande anmärkningar: PDF

CPV 2008 Tilläggsordlistan, förklarande anmärkningar: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

CPV-studier (DG GROW)

Vad är CPV?

CPV består av en huvudordlista för att beskriva föremålet för en upphandling och en tilläggsordlista för att lägga till ytterligare kvalitativ information.
Huvudordlistan är uppbyggd i en trädstruktur av koder med upp till nio siffror (en 8-siffrig kod plus en kontrollsiffra) vilka motsvaras av en beteckning på upphandlingsobjektet som kan utgöra varor, bygg- och anläggningsarbeten eller tjänster.

  • Huvudgrupper, identifierade av de två första siffrorna i koden (XX000000-Y),
  • Grupper, identifierade av de tre första siffrorna i koden (XXX00000-Y),
  • Undergrupper, identifierade av de fyra första siffrorna i koden (XXXX0000-Y),
  • Kategorier, identifierade av de fem första siffrorna i koden (XXXXX000-Y),

Vardera av de sista tre siffrorna tillför ytterligare en grad av precisering inom varje kategori.
Den nionde siffran är en kontrollsiffra för de tidigare.
Tilläggsordlistan kan användas för att komplettera objektbeskrivningen i upphandlingen. Ordlistans benämningar består av en alfanumerisk kod med en motsvarande beteckning som gör det möjligt att tillföra ytterligare preciseringar rörande art eller visst syfte för varan som skall upphandlas.
Den alfanumeriska koden är uppbyggd på följande sätt:

  • Den första nivån består av en bokstav och motsvarar en avdelning.
  • Den andra nivån består av fyra siffror där de första tre utgör en underindelning och den sista siffran är en kontrollsiffra.

Så här används CPV

Är användningen av CPV-nomenklaturen obligatorisk i standardformulären?

Användningen av CPV är obligatorisk i Europeiska unionen från och med den 1 februari 2006.
CPV-versionen från 2008 är den CPV-version som för närvarande gäller för att:
1. Fylla i meddelanden om upphandling
2. Söka bland aktuella kontrakt i TED
3. Hitta meddelanden om upphandling i TED:s arkiv

Hur fyller man i ett meddelande om upphandling med CPV?

Upphandlande myndigheter ska sträva efter att välja den kod som bäst stämmer överens med det tänkta föremålet för upphandlingen. Även om upphandlande myndigheter ibland blir tvungna att använda flera olika koder, är det viktigt att de väljer en enda kod för upphandlingsmeddelandets titel.  Om CPV inte är tillräckligt exakt ska upphandlande myndigheter hänvisa till den huvudgrupp, grupp, undergrupp eller kategori som bäst beskriver det tilltänkta föremålet för upphandlingen – en mer generell kod som utmärks av att den innehåller fler nollor.