Oficiální internetová stránka Evropské unie

CPV

CPV (společný slovník pro veřejné zakázky) představuje jednotný klasifikační systém pro veřejné zakázky, jehož cílem je standardizovat odkazy, které veřejní zadavatelé a zadávající subjekty používají pro popis předmětu veřejných zakázek.

Současné kódy CPV

CPV (společný slovník pro veřejné zakázky), schválený nařízením (ES) č. 213/2008, se používá od 17/09/2008: PDF - XML - ODS - XLS

Příručka ke společnému slovníku pro veřejné zakázky (CPV 2008): PDF

CPV 2008 Vysvětlivky: PDF

CPV 2008 Doplňkový slovník, vysvětlivky: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

Studie CPV (DG GROW)

Co je CPV (společný slovník pro veřejné zakázky)?

CPV se skládá z hlavního slovníku, který slouží pro určení předmětu zakázky, a doplňkového slovníku, který se využívá při zadávání dalších kvalitativních informací.
Hlavní slovník je založen na stromové struktuře obsahující kódy s maximálně 9 číselnými znaky (8místný číselný kód plus jedna kontrolní číslice), které souvisí se slovním popisem druhu dodávky, stavebních prací nebo služeb představujících předmět zakázky.

  • První dvě číslice určují oddíly (XX000000-Y);
  • První tři číslice určují skupiny (XXX00000-Y);
  • První čtyři číslice určují třídy (XXXX0000-Y);
  • Prvních pět číslic určuje kategorie (XXXXX000-Y);

Každá z posledních tří číslic odpovídá vyššímu stupni přesnosti v rámci každé kategorie.
Devátá číslice slouží k ověřování předchozích číslic.
Doplňkového slovníku lze použít k rozšíření popisu předmětu zakázky. Položky jsou tvořeny alfanumerickým kódem s příslušným slovním popisem umožňujícím přidání dalších podrobností vztahujících se ke specifické povaze nebo určení zboží, které má být zakoupeno.
Alfanumerický kód tvoří:

  • první úroveň obsahující písmeno odpovídající oddílu;
  • druhá úroveň obsahující čtyři číslice, z nichž první tři označují pododdíl a poslední z nich slouží pro ověřování

Jak používat CPV

Je použití klasifikace CPV ve standardních formulářích povinné?

Použití CPV je v Evropské unii povinné od 1. února 2006.
Verze CPV 2008 je aktuální verzí CPV pro:
1. Vyplnění oznámení týkajících se výzvy k soutěži
2. Vyhledávání obchodních příležitostí v TEDu
3. Nalezení oznámení o zakázkách v archívu TEDu

Jak vyplnit oznámení týkající se výzvy k soutěži s CPV?

Veřejní zadavatelé se musí pokusit nalézt kód, který co nejpřesněji odpovídá jejich plánovanému nákupu. Ačkoliv může v některých případech nastat situace, kdy je třeba vybírat z více kódů, je důležité, aby si veřejný zadavatel pro název oznámení o zakázce zvolil pouze jeden. V případě, že je míra přesnosti kódu nedostatečná, musí veřejní zadavatelé uvést oddíl, skupinu, třídu nebo kategorii, která lépe vystihuje předmět jejich nákupu – obecnější kód, který lze rozpoznat, protože obsahuje více nul.