Oficiálne webové stránky Európskej únie

CPV

CPV stanovuje samostatný klasifikačný systém pre verejné obstarávania, ktorý má za cieľ štandardizovanie referencií používaných obstarávateľmi a subjektmi na opis predmetu obstarávacích zmlúv.

Aktuálne kódy CPV

CPV, prijaté nariadením Komisie (ES) č. 213/2008, je v platnosti od 17/09/2008: PDF - XML - ODS - XLS

CPV 2008 Príručka k Spoločnému slovníku obstarávania: PDF

CPV 2008 Vysvetlivky: PDF

CPV 2008 Doplnkový slovník, vysvetľujúce poznámky: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

Štúdie CPV (DG GROW)

Čo je CPV?

CPV zahŕňa hlavný slovník pre určenie predmetu obstarávania, a doplnkový slovník na pridanie ďalších kvalitatívnych informácií. Hlavný slovník ja založený na stromovej štruktúre zahŕňajúcej až 9 miestne kódy (8 miestny kód plus kontrolný kód) súvisiace so slovami, ktoré opisujú typ dodávky, prác alebo služieb, ktoré tvoria predmet obstarávania.

  • Prvé dve miesta určujú oddelenia (XX000000-Y);
  • Prvé tri miesta určujú skupiny (XXX00000-Y);
  • Prvé štyri miesta určujú triedy (XXXX0000-Y);
  • Prvých päť miest určuje kategórie (XXXXX000-Y);

Každá z posledných troch miest udáva väčší stupeň presnosti v rámci každej kategórie.Deviate miesto slúži na overenie predchádzajúcich miest.Doplnkový slovník môže byť použitý na rozšírenie opisu predmetu obstarávania. Položky sú tvorené z alfanumerického kódu s príslušnými slovami umožňujúcimi pridanie ďalších podrobností súvisiacich so špecifickou povahou alebo poslaním nakúpených tovarov.Alfanumerický kód pozostáva z:

  • prvého stupňa zahŕňajúceho písmeno súvisiace s časťou;
  • druhého stupňa zahŕňajúceho štyri miesta, z ktorých prvé tri určujú pododdelenie a posledné je na účely overenia

Ako používať CPV

Je použitie klasifikácie CPV v štandardných formulároch povinné?

Použitie CPV je v Európskej únii povinné od 1. februára 2006.Verzia CPV 2008 je aktuálnou verziou pre:1. Vyplnenie oznámení o výzvach na súťaž2. Hľadanie obchodných možností v TED3. Nájdenie oznámení o obstarávaní v archíve TED

Ako vyplniť oznámenie pre výzvu na súťaž s pomocou CPV?

Obstarávatelia sa majú pokúsiť nájsť kód, ktorý je vhodný pre ich plánovaný nákup, tak presne ako je to len možné. Hoci v niektorých prípadoch si obstarávatelia vyberú viacero kódov, je dôležité aby si vybrali jeden kód pre názov oznámenia o obstarávaní. Ak by bola úroveň presnosti CPV nedostačujúca, obstarávatelia sa majú odvolať na oddelenie, skupinu, triedu alebo kategóriu, ktorá lepšie vystihuje ich mienený nákup - všeobecnejší kód, ktorý bude lepšie spoznateľný, lebo obsahuje viac núl.