Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

CPV

Wspólny słownik zamówień (CPV) stanowi jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotów zamówień publicznych.

Stosowane kody CPV

Kody CPV przyjęte przez rozporządzenie (WE) nr 213/2008 zmieniona są stosowane od 17/09/2008: PDF - XML - ODS - XLS

CPV 2008 Przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień: PDF

CPV 2008 Noty wyjaśniające: PDF

CPV 2008 Słownik uzupełniający, noty wyjaśniające: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

Badania dotyczące CPV (DG GROW)

Co to jest Wspólny słownik zamówień (CPV)?

Wspólny słownik zamówień (CPV) składa się ze słownika głównego, używanego do określenia przedmiotu zamówienia, oraz słownika uzupełniającego, umożliwiającego dodanie informacji o charakterze jakościowym. Słownik główny opiera się na strukturze drzewa, obejmującej kody składające się maksymalnie z 9 cyfr (ośmiocyfrowego kodu i cyfry kontrolnej), powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia.

CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.

Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia.

  • Pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y);
  • Pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y);
  • Pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);
  • Pierwsze piec cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów.

Kod alfanumeryczny składa się z:

  • pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadająca sekcji;
  • drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział, a ostatnia służy do celów weryfikacji.

Korzystanie ze Wspólnego słownika zamówień (CPV)

Czy w standardowych formularzach należy obowiązkowo stosować klasyfikacje CPV?

Na terenie Unii Europejskiej stosowanie nomenklatury Wspólnego słownika zamówień obowiązuje od 1 lutego 2006 r.

Wersje Wspólnego słownika zamówień z 2008 r. należy traktować jako aktualnie obowiązująca w odniesieniu do:

  1. Wypełniania ogłoszeń o konkursie
  2. Wyszukiwania możliwości biznesowych w witrynie TED
  3. Znajdowania ogłoszeń o zamówieniu w archiwum witryny TED.

Jak wypełnić ogłoszenie o konkursie zgodnie z Wspólnym słownikiem zamówień (CPV)?

Instytucje zamawiające powinny znaleźć kod maksymalnie zbliżony do przedmiotu ich zamówienia. Chociaż w niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność wyboru przez instytucje zamawiające kilku kodów, ważne jest aby wybrać jeden kod jako nazwę zamówienia. Jeżeli stopień dokładności CPV okaże się niewystarczający, wówczas instytucje zamawiające powinny znaleźć dział, grupę, klasę lub kategorie, które w najlepszy sposób będą opisywać planowane zamówienie; kod bardziej ogólny można rozpoznać po większej liczbie zer.