BVPŽ

CPV (Common Procurement Vocabulary), arba BVPŽ (Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas), nustato bendrą klasifikavimo sistemą, taikomą viešiesiems pirkimams siekiant standartizuoti nuorodas, kurias perkančiosios organizacijos ir subjektai naudoja pirkimo sutarties objektui aprašyti.

Šiuo metu galiojantys BVPŽ kodai

Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 213/2008 patvirtintas BVPŽ yra naudojamas nuo 17.09.2008: PDF - XML - ODS - XLS

CPV 2008 bendrojo viešųjų pirkimų žodyno vadovas: PDF

CPV 2008 aiškinamosios pastabos: PDF

CPV 2008 papildomojo žodyno aiškinamosios pastabos: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

CPV tyrimai (DG GROW)

Kas yra BVPŽ?

BVPŽ sudarytas iš pagrindinio žodyno, kuriuo naudojantis apibūdinamas sutarties objektas, ir papildomo žodyno, kuriuo naudojantis pateikiama papildoma kokybinė informacija. Pagrindinio žodyno struktura yra dendrograminė, ją sudaro ne daugiau kaip 9 skaitmenų kodai (8 skaitmenų kodas su kontroliniu skaitmeniu), kuriais žymimi prekių, darbų arba paslaugų, kurie yra sutarties objektas, aprašymai.

  • Dviem pirmais skaitmenimis žymimi skyriai (XX000000-Y);
  • Trimis pirmais skaitmenimis žymimos grupės (XXX00000-Y);
  • Keturiais pirmais skaitmenimis žymimos klasės (XXXX0000-Y);
  • Penkiais pirmais skaitmenimis žymimos kategorijos (XXXXX000-Y);

Kiekvienu iš paskutinių trijų skaitmenų žymima vis smulkesnė kategorijos dalis. Devintu skaitmeniu patvirtinami prieš tai pateikti skaitmenys. Papildomą žodyną galima naudoti sutarties objekto aprašymui išplėsti. Įrašus sudaro raidiniai skaitmeniniai kodai ir atitinkami aprašymai, kuriuos pasitelkus galima pateikti išsamesnės informacijos apie specifinį įsigyjamų prekių pobūdį arba paskirtį. Raidinį skaitmeninį kodą sudaro:

  • pirmas lygis – skirsnį atitinkanti raidė;
  • antras lygis – keturi skaitmenys, iš kurių trys žymi poskyrius, o paskutinysis – patvirtinamasis.

Kaip naudotis BVPŽ

Ar privaloma naudotis BVPŽ klasifikacija standartinėse formose?

Europos Sąjungoje privaloma naudotis BVPŽ nuo 1.2.2006. 2008 m. įsigaliojusi BVPŽ versija yra šiuo metu galiojanti BVPŽ versija, taikoma: 1. Užpildyti kvietimo dalyvauti konkurse skelbimus; 2. TED tinklavietėje atlikti paiešką apie verslo galimybes; 3. TED tinklavietės archyve surasti skelbimus apie sutartis.

Kaip užpildyti kvietimo dalyvauti konkurse skelbimą naudojantis BVPŽ?

Perkančiosios organizacijos turėtu rasti kodą, kuris tiksliausiai apibūdina jų numatytą pirkimo objektą. Kai kuriais atvejais perkančiosios organizacijos gali rasti keletą tinkamų kodų, tačiau svarbu, kad jos pasirinktų vieną skelbimo apie pirkimą pavadinimą nustatantį kodą. Jei BVPŽ tikslumo lygmuo yra nepatenkinamas, perkančiosios organizacijos turėtu atsižvelgti į skyriaus, grupės, klasės arba kategorijos nuorodas, tiksliau aprašancias numatytą pirkimą – bendresnis kodas atpažįstamas iš to, kad jis turi daugiau nulių.