Euroopa Liidu ametlik veebisait

CPV

CPV kehtestab avalike hangete ühtse klassifikatsioonisüsteemi, mille eesmärgiks on standardida tellijate ja ametiasutuste poolt hankelepingute objektide kirjeldamiseks kasutatavad viited.

Praegused CPV koodid

CPV, mis kehtestati määrusega (EÜ) nr 213/2002 (kasutusel alates 17.09.2008): PDF - XML - ODS - XLS

CPV 2008 kasutusjuhend: PDF

CPV 2008 selgitavad märkused: PDF

CPV 2008 selgitavad märkused lisaklassifikaatori kohta: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

CPV uuringud (DG GROW)

Mis on CPV?

CPV koosneb põhiklassifikaatorist, millega määratletakse lepingu sisu, ning lisaklassifikaatorist, millega antakse täiendavat kvalitatiivset teavet.
Põhiklassifikaator tugineb kuni üheksakohalistest koodidest (kaheksakohaline kood ja kontrollnumber) ja neile vastavatest lepingu esemeks olevaid tarneid, töid või teenuseid kirjeldavatest sõnadest koosnevale harustruktuurile.

  • Esimesed kaks kohta tähistavad divisjone (XX000000-Y);
  • Esimesed kolm kohta tähistavad gruppe (XXX00000-Y);
  • Esimesed neli kohta tähistavad klasse (XXXX0000-Y);
  • Esimesed viis kohta tähistavad kategooriaid (XXXXX000-Y).

Kolm viimast kohta annavad igaüks igas kategoorias järjest suurema täpsusastme.
Üheksas koht kinnitab eelnevaid kohti.
Lisaklassifikaatorit võib kasutada lepingu eseme kirjelduse laiendamiseks. See koosneb tähtnumbrilisest koodist ja sellele vastavast sõnastusest, mis võimaldab ostetavate kaupade eripära või kasutusotstarbe kohta üksikasju lisada.
Tähtnumbrilise koodi moodustavad

  • jaotisele vastavat tähte sisaldav esimene tase;
  • neljast kohast koosnev teine tase, milles esimesed kolm kohta märgivad alajaotist ja viimane on kontrolleesmärkideks.

Kuidas CPVd kasutada

Kas CPV klassifikatsiooni kasutamine tüüpvormides on kohustuslik?

CPV kasutamine on Euroopa Liidus kohustuslik alates 2006. aasta 1. veebruarist.
Praeguseks CPV versiooniks on 2008. aasta CPV versioon, mis võimaldab teha järgmisi toiminguid:
1. hankekuulutuse teadete täitmine;
2. ärivõimaluste otsimine TEDis;
3. hanketeadete otsimine TEDi arhiivist.

Kuidas kasutada CPVd hankekuulutuse teate täitmisel?

Tellijad peaksid proovima leida koodi, mis vastab nende kavandatavate ostule nii täpselt kui võimalik. Kuigi mõningatel juhtudel võib tellijal vaja minna mitut koodi, on oluline, et hanketeate pealkirja jaoks valitakse üks kood. Juhul kui CPV täpsuse tase on ebapiisav, peaksid tellijad viitama divisjonile, grupile, klassile või kategooriale, mis nende kavandatavat ostu paremini kirjeldab – kasutada tuleks üldisemat koodi, milles on enam nulle ja mis on seega hõlpsamini märgatav.