Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

CPV

CPV veido vienotu valsts iepirkumu klasifikācijas sistēmu, kuras mērķis ir standartizēt atsauces, ko līgumslēdzējas iestādes un uzņēmumi izmanto, lai aprakstītu iepirkumu līgumu priekšmetu.

Pašreizējie CPV kodi

CPV, kas pieņemti ar Regulu (EK) Nr. 213/2008, tiek izmantoti kopš 17.09.2008 : PDF - XML - ODS - XLS

CPV 2008 Norādījumi par kopējo publiskā iepirkuma vārdnīcu: PDF

CPV 2008 skaidrojošās piezīmes: PDF

CPV 2008 papildu vārdnīcai, skaidrojošās piezīmes: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

Pētījumi par CPV (DG GROW)

Kas ir CPV?

CPV ietver galveno vārdnīcu līguma priekšmeta noteikšanai un papildvārdnīcu papildu kvalitatīvās informācijas pievienošanai. Galvenās vārdnīcas pamatā ir sazarota struktūra, kurā ietverti kodi ar ne vairāk kā 9 cipariem (8 ciparu kods un pārbaudes cipars), kas saistīti ar formulējumu, kurš raksturo līguma priekšmetu veidojošās piegādes, darbus vai pakalpojumus.

  • Pirmie divi cipari nosaka nodaļas (XX000000-Y);
  • Pirmie trīs cipari nosaka grupas (XXX00000-Y);
  • Pirmie četri cipari nosaka klases (XXXX0000-Y);
  • Pirmie pieci cipari nosaka kategorijas (XXXXX000-Y);

Katrs no pēdējiem trim cipariem piešķir lielāku precizitātes pakāpi katrā kategorijā.Devītais cipars paredzēts iepriekšējo ciparu pārbaudei.Papildvārdnīcu var izmantot, lai paplašinātu līguma priekšmeta aprakstu. Pozīcijas veido burtu un ciparu kods ar atbilstošu formulējumu, kas ļauj pievienot sīkāku informāciju par iepērkamo preču konkrētajām īpašībām vai lietojumu.Burtu un ciparu kodu veido:

  • pirmais līmenis ar burtu, kas atbilst iedaļai;
  • otrais līmenis ar četriem cipariem, no kuriem pirmie trīs apzīmē apakšnodaļu, bet pēdējais paredzēts pārbaudes vajadzībām

Kā izmantot CPV

Vai CPV izmantošana standartveidlapās ir obligāta?

CPV izmantošana Eiropas Savienībā ir obligāta kopš 2006. gada 1. februāra.2004. gada CPV versija ir pašreizējā CPV versija, lai:1. Aizpildītu paziņojumus par uzaicinājumu uz konkursu2. Meklētu uzņēmējdarbības iespējas TED3. Meklētu paziņojumus par līgumiem TED arhīvā

Kā aizpildīt paziņojumu par uzaicinājumu uz konkursu ar CPV?

Līgumslēdzējām iestādēm jāmēģina atrast kods, kas atbilst to paredzētajam iepirkumam pēc iespējas precīzāk. Kaut arī dažos gadījumos līgumslēdzējām iestādēm nepieciešams būtu atlasīt vairākus kodus, ir svarīgi, lai tās izvēlētos vienu kodu paziņojuma par līgumu nosaukumam. Ja CPV precizitātes līmenis nav pietiekams, tad līgumslēdzējām iestādēm ir jāmeklē nodaļa, grupa, klase vai kategorija, kas precīzāk aprakstītu to iecerēto iepirkumu – vispārīgāks kods, kuru var atpazīt pēc tā, ka tam ir vairāk nulles.