Ste na enem od uradnih spletišč EU

CPV

CPV vzpostavlja enotni klasifikacijski sistem za javna naročila, katerega namen je standardiziranje referenc, ki jih uporabljajo naročniki in subjekti za opis predmeta javnih naročil.

Trenutne CPV kode

CPV kode, ki so bile sprejete z Uredbo (ES) št. 213/2008, se uporabljajo od 17.09.2008: PDF - XML - ODS - XLS

CPV 2008 Vodnik za Enotni besednjak javnih naročil: PDF

CPV 2008 Pojasnjevalne opombe: PDF

CPV 2008 Dopolnilni besednjak, pojasnjevalne opombe: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

Študije CPV (DG GROW)

Kaj je CPV?

CPV koda je sestavljena iz glavnega besednjaka, ki definira predmet naročila, in dopolnilnega besednjaka, ki dodaja nadaljnje kvalitativne informacije. Glavni besednjak temelji na drevesni strukturi, ki vsebuje 9-znakovno kodo (8-znakovna koda ter kontrolni znak), povezano z besednjakom z opisom vrste blaga, gradnje ali storitev, ki tvori predmet naročila.

  • Prva dva znaka določata oddelke (XX000000-Y);
  • Prvi trije znaki določajo skupine (XXX00000-Y);
  • Prvi štirje znaki določajo razrede (XXXX0000-Y);
  • Prvih pet znakov določa kategorije (XXXXX000-Y);

Vsak izmed zadnjih treh znakov podaja večjo stopnjo natančnosti znotraj posamezne kategorije.Naloga devetega znaka je preverjanje prejšnjih znakov.Dopolnilni besednjak je mogoče uporabiti za razširitev opisa predmeta naročila. Postavke so sestavljene iz alfanumerične kode z ustreznim besedilom, ki omogoča dodajanje nadaljnjih podatkov v zvezi s specifično vrsto ali namembnim krajem blaga, ki bo nabavljeno.Alfanumerična koda je sestavljena iz:

  • prve stopnje, ki vsebuje črko, ki ustreza oddelku;
  • druge stopnje, ki vsebuje štiri znake, prvi trije označujejo pododdelek, zadnji pa je za namene preverjanja

Kako uporabljati CPV

Ali je uporaba CPV klasifikacije obvezna v standardnih obrazcih?

Uporaba CPV kod je obvezna v Evropski uniji od 1. februarja 2006.Različica CPV 2008 je trenutna različica CPV kod za:1. Izpolnjevanje obvestil o javnih razpisih2. Iskanje poslovnih priložnosti v TED-u3. Iskanje obvestil o naročilih v arhivu TED-a

Kako izpolniti obvestilo o javnem razpisu s CPV kodo?

Naročniki morajo poskusiti najti kodo, ki najbolj natančno ustreza njihovemu predvidenemu nakupu. Čeprav bodo naročniki včasih morali izbrati več kod, je pomembno, da izberejo eno kodo za naslov obvestila o naročilu. Če je stopnja natančnosti CPV kode nezadostna, se morajo naročniki zateči k oddelku, skupini, razredu ali kategoriji, ki bolje opisuje njihov predvideni nakup – bolj splošna koda, ki jo je mogoče prepoznati, ker ima več ničel.