Službene internetske stranice Europske unije

Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

CPV uspostavlja jedinstveni klasifikacijski sustav za javnu nabavu čiji je cilj standardizacija referenci kojima se koriste ugovaratelji i ugovorni subjekti kako bi opisali predmet ugovora javne nabave.

Trenutne CPV oznake

CPV, usvojen Uredbom (EZ) br. 213/2008 u uporabi je od 17. rujna 2008: PDF - XML - ODS - XLS

CPV 2008 Vodič za Jedinstveni rječnik javne nabave (en): PDF

CPV 2008 Bilješke s objašnjenjima (en): PDF

CPV 2008 Bilješke s objašnjenjima dodatnih oznaka (en): PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

Ispitivanja CPV-a (DG GROW)

Što je CPV?

CPV se sastoji od glavnih izraza za definiranje predmeta ugovora te dodatnih izraza za detaljnije kvalitativne informacije. Glavni izrazi temelje se na razgranatoj strukturi koja se sastoji od najviše 9 znamenki (oznaka od 8 znamenki plus znamenka za provjeru) povezanu s riječima koje opisuju vrstu robe, radova ili usluga koje su predmet nabave.

CPV se sastoji od glavnog rječnika i dodatnog rječnika.

Glavni rječnik temelji se na razgranatoj strukturi koja sadrži oznake koje se sastoje od najviše devet znamenki uz koje se nalazi tekst koji opisuje robu, radove ili usluge koje čine predmet nabave.

  • Prve dvije znamenke označuju odjeljke (XX000000-Y);
  • prve tri znamenke označuju skupine (XXX00000-Y);
  • prve četiri znamenke označuju razrede (XXXX0000-Y);
  • prvih pet znamenki označava kategorije (XXXXX000-Y);

Svaka od zadnje tri znamenke predstavlja precizniju oznaku unutar svake kategorije.

Deveta znamenka služi za provjeru prethodnih znamenki.

Dodatni rječnik može se koristiti za proširenje opisa predmeta nabave. Stavke se sastoje od alfanumeričke oznake s odgovarajućim tekstom koji omogućava podrobniji opis u vezi s posebnom vrstom ili odredištem predmeta nabave.

Alfanumerička oznaka sastoji se od:

  • prve razine koju čini slovo koje odgovara odsjeku;
  • druge razine koja se sastoji od četiri znamenke, od kojih prve tri označavaju pododjeljak, a posljednja služi za provjeru.

Kako koristiti CPV

Is the use of the CPV classification mandatory in the standard forms?

Je li uporaba CPV klasifikacije obvezna u standardnim obrascima?

Uporaba CPV-a obvezna je u Europskoj uniji od 1. veljače 2006.

Verzija CPV-a iz 2008. trenutna je verzija za:

  1. ispunjavanje obavijesti o pozivima na nadmetanje
  2. pretragu poslovnih mogućnosti u TED-u
  3. pretragu obavijesti o nabavama u arhivi TED-a

Kako ispuniti obavijest o pozivu na nadmetanje s CPV-om?

Ugovaratelji bi trebali naći oznaku koja najbolje odgovara predviđenoj kupnji. Iako će u nekim slučajevima ugovaratelji možda morati odabrati nekoliko oznaka, važno je da odaberu jednu oznaku za naslov obavijesti o nabavi. U slučaju da razina preciznosti CPV-a ne bude dostatna ugovaratelji se mogu pozvati na odjeljak, skupinu, razred ili kategoriju koja najbolje opisuje njihovu željenu kupnju, odnosno općenitiju oznaku koju je moguće prepoznati jer ima više nula.