Euroopan unionin virallinen verkkosivusto

CPV

Yhteisessä hankintasanastossa (CPV) perustetaan yksi luokittelujärjestelmä julkisia hankintoja varten. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa hankintaviranomaisten ja -yksikköjen hankintasopimusten sisällön kuvauksissaan käyttämät viittaukset.

Nykyiset CPV-koodit

Asetuksella (EY) N:o 213/2008, hyväksytty yhteinen hankintasanasto on ollut käytössä 17.09.2008 lähtien: PDF - XML - ODS - XLS

CPV 2008 Yhteisen hankintasanaston käyttöopas: PDF

CPV 2008 Seliteosa: PDF

CPV 2008 Lisäsanasto, seliteosa: PDF

Correspondence tables (XLS): EN - FR - DE

CPV:tä koskevat selvitykset (DG GROW)

Mikä yhteinen hankintasanasto (CPV) on?

Yhteinen hankintasanasto koostuu pääsanastosta, jota käytetään määrittämään sopimuksen kohde, ja lisäsanastosta, jota käytetään laadullisen tiedon lisäämiseen.
Pääsanasto on puukaavion muotoinen ja sisältää enintään yhdeksännumeroisia koodeja (kahdeksannumeroinen koodi ja tarkistusnumero) ja niitä vastaavat nimikkeet, joilla kuvaillaan sopimuksen kohde eli tavarahankinnat, rakennusurakat tai palvelut.

  • 2-numerotaso, koodin kaksi ensimmäistä numeroa (XX000000-Y);
  • 3-numerotaso, koodin kolme ensimmäistä numeroa (XX000000-Y);
  • 4-numerotaso, koodin neljä ensimmäistä numeroa (XX000000-Y);
  • 5-numerotaso, koodin viisi ensimmäistä numeroa (XX000000-Y);

Kukin kolmesta viimeisestä numerosta täsmentää edelleen kutakin 5-numerotasoa.
Yhdeksäs numero on tarkistusnumero.
Lisäsanastoa voidaan käyttää hankintasopimuksen kohteen kuvauksen täydentämiseksi. Se koostuu aakkosnumeerisesta koodista, jota vastaa nimike, jonka avulla voidaan edelleen täsmentää hankittavan hyödykkeen ominaisluonnetta tai käyttökohdetta.
Aakkosnumeerinen koodi koostuu:

  • ensimmäisestä tasosta, joka käsittää pääluokkaa vastaavan kirjaimen;
  • toisesta tasosta, joka käsittää neljä numeroa, joista kolme ensimmäistä ilmoittaa osaluokan ja joista viimeinen on tarkistusnumero

Yhteisen hankintasanaston käyttö

Onko yhteisen hankintasanaston luokituksen käyttö pakollista standardilomakkeissa?

Yhteisen hankintasanaston käyttö on ollut pakollista Euroopan unionissa 1. helmikuuta 2006 alkaen.
Vuoden 2008 yhteinen hankintasanasto on nykyisin käytössä seuraavia toimia varten:
1. Tarjouskilpailujen ilmoitusten täyttö
2. Liiketoiminnan mahdollisuuksien etsiminen TED-tietokannasta
3. Hankintailmoitusten etsiminen TED-tietokannan arkistosta

Kuinka täyttää tarjouskilpailua koskeva ilmoitus yhteistä hankintasanastoa käyttäen?

Hankintaviranomaisten olisi löydettävä koodi, joka vastaa suunniteltua hankintaa mahdollisimman täsmällisesti. Vaikka joissakin tilanteissa hankintaviranomaiset voivat joutua valitsemaan useita koodeja, on tärkeää, että ne valitsevat yhden koodin hankintailmoituksen otsikkoa varten. Mikäli yhteisen hankintasanaston täsmällisyys on puutteellinen, hankintaviranomaisten on viitattava siihen 2-numerotasoon, 3-numerotasoon, 4-numerotasoon tai 5-numerotasoon, joka kuvaa parhaiten suunniteltua hankintaa – yleisempi koodi, joka on tunnistettavissa, koska siinä on enemmän nollia.