Søg

Søg efter bekendtgørelser

Du kan vælge imellem de 3 søgningstyper, når der søges efter bekendtgørelser:

 • Hurtig søgning
 • Avanceret søgning
 • Ekspertsøgning

Søgeområde

Der er 3 mulige søgemuligheder afhængigt af det ønskede omfang: 

 • Aktuel EUT S-udgave — Bekendtgørelser, der er offentliggjort i den aktuelle EUT S-udgave.
 • Aktive bekendtgørelser — begrænser søgningen til de seneste bekendtgørelser. For bekendtgørelser om "Planlægning" betyder dette normalt dem, der er blevet sendt til offentliggørelse inden for de sidste 364 dage. For bekendtgørelser om "Konkurrence" vil der søges i bekendtgørelser, hvis tidsfrist ikke er udløbet. For bekendtgørelser om "Resultat" søges der i bekendtgørelser, der er sendt til offentliggørelse inden for de sidste 99 dage.
 • Alle bekendtgørelser — Søg i bekendtgørelser fra de seneste 10 år (data er tilgængelige fra 1/1/2014 og senere)

Gennemse efter emne

Du kan til enhver tid, når du navigerer til TED-webstedet, søge efter bekendtgørelser i afsnittet "Søg" og vælge at gennemse efter et specifikt emne:

 • Forretningsmulighed
 • Sektor (CPV)
 • Udførelsessted

"Aktive bekendtgørelser" vises som standard, men du kan om ønsket begrænse antallet af viste bekendtgørelser ved at vælge Aktuel EUT S-udgave under "Søgeområde".

Gennemse efter forretningsmulighed

Denne valgmulighed viser de offentliggjorte bekendtgørelser efter grupper eller efter en specifik type forretningsmulighed. Du kan om ønsket få vist specifikke bekendtgørelser ved at vælge en gruppe af forretningsmuligheder eller en specifik type.

Derudover kan du bruge "Filtrer"-feltet til at søge efter en specifik type forretningsmulighed. De resultater, der passer til dine søgekriterier, vil blive fremhævet med gult.

Gennemse efter sektor (CPV)

Denne valgmulighed viser de offentliggjorte bekendtgørelser efter sektor. Disse sektorer er opstillet i et trædiagram baseret på "det fælles glossar for offentlige kontrakter" (CPV).

Udvid træet for at søge efter specifikke bekendtgørelser.

Du kan derudover anvende "Filtrer"-feltet til at søge efter en sektor eller en CPV-kode. De resultater, der passer til dine søgekriterier, vil blive fremhævet med gult.

Gennemse efter udførelsessted

Denne valgmulighed viser offentliggjorte bekendtgørelser efter stedet for kontraktens udførelse.

Du kan anvende kortet i højre side til at browse ved hjælp af NUTS-nomenklaturen (den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder) eller efter land. Kortet viser som standard lande, men ved hjælp af menuen på højre side, kan du:

 • zoome ind/zoome ud
 • se kortet på et andet NUTS-niveau (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3)
 • aktivere fuld skærm/afslutte fuld skærm

De forskellige farver angiver, hvor mange bekendtgørelser der er for det pågældende udførelsessted.

Tegnforklaringen vises i kortets nederste venstre hjørne.

Du kan desuden navigere ved hjælp af afsnittet til venstre i stedet for at bruge kortet. I så fald kan du søge ved at:

 • udvide et bestemt udførelsessted
 • skrive i feltet Filter felt til at finde et bestemt udførelsessted. De resultater, der passer til dine søgekriterier, vil blive fremhævet med gult.

Hver gang du vælger udvidelsesknappen for et bestemt udførelsessted, reagerer kortet på dit valg. Ved at klikke på et bestemt udførelsessted vil du blive ført til siden med søgeresultater, der viser bekendtgørelserne for pågældende udførelsessted.