Sök och bläddra

Söka efter meddelanden

Du kan välja mellan de 3 sökalternativen för att leta efter meddelanden:

 • Snabbsökning
 • Avancerad sökning
 • Expertsökning

Sökområde

Det finns 3 möjliga sökområden, beroende på vilket område du önskar: 

 • aktuellt ärende i EUT S – meddelanden som publicerats i det aktuella EUT S-numret.
 • Bland aktiva meddelanden – begränsas sökningen till de allra senaste meddelandena. Detta gäller för meddelanden om ”Planering”, vilka sänts för publicering under de senaste 364 dagarna. För meddelanden om ”konkurrens” kommer de meddelanden för vilka tidsfristen inte har löpt ut att sökas. För meddelanden om ”Resultat” kommer urvalet av meddelanden som sänts för publicering under de senaste 99 dagarna att sökas.
 • Alla meddelanden – sökmeddelanden från de senaste 10 åren (data finns tillgängliga från den 1/1/2014)

Bläddra efter ämne

När du besöker TED-webbplatsen kan du när som helst via avsnittet ”Sök” söka efter meddelanden och välja att navigera efter ett specifikt ämne:

 • Affärsmöjlighet
 • bransch (CPV)
 • plats för utförande

Som standard visas ”Aktiva meddelanden”, men du kan välja att begränsa antalet meddelanden som visas genom att välja aktuellt ärende i EUT S under rubriken ”Sökområde”.

Bläddra efter affärsmöjligheter

Detta alternativ visar de offentliggjorda meddelandena per grupp eller per särskild typ av affärsmöjligheter Du kan välja att se specifika meddelanden genom att välja en grupp affärsmöjligheter eller en särskild sort.

Dessutom kan du använda rutan ”Filtrera” för att söka efter en särskild typ av aktuellt kontrakt. De träffar som motsvarar dina sökkriterier kommer att färgmarkeras i gult.

Bläddra efter bransch (CPV)

Detta alternativ visar de offentliggjorda meddelandena filtrerade efter bransch. Dessa branscher kategoriseras som en trädstruktur, baserat på den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling (CPV).

Utvidga trädet för att söka efter specifika meddelanden.

Därutöver kan du använda rutan ”Filtrera” för att söka efter en branschsektor eller en CPV-kod. De träffar som motsvarar dina sökkriterier kommer att färgmarkeras i gult.

Bläddra efter plats för utförande

Detta alternativ visar meddelanden som offentliggjorts per plats för kontraktsutförande.

Du kan använda kartan på avsnittet till höger för att bläddra med hjälp av Nuts-nomenklaturen (nomenklaturen för territoriella enheter för statistik), eller efter land. Standardvyn på kartan är länder, men om man använder menyn till höger om kartan kan man:

 • zooma in eller zooma ut
 • visa kartan på en annan NUTS-nivå (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3)
 • byta till eller slå av helskärmsläget

De olika färgerna anger antalet meddelanden på den specifika platsen för utförandet.

Förklaringen av färgerna visas i kartans nedre vänstra hörn.

I stället för att använda kartan kan du bläddra i den vänstra delen av sidan, där du kan söka genom att:

 • utvidga en specifik plats för utförande
 • skriva i rutan Filtrera för att hitta en specifik plats för utförande. De träffar som motsvarar dina sökkriterier kommer att färgmarkeras i gult.

Varje gång du klickar på ”Expandera”-knappen för en viss plats för utförande visar kartan ditt val. Genom att klicka på en viss plats för utförandet kommer du att omdirigeras till träffsidan där meddelandena för den specifika platsen för utförandet finns.