Официален уебсайт на Европейския съюз

Търсене и разглеждане

Търсене на обявления

За търсене на обявления имате избор между 3 вида търсене:

 • Бързо търсене
 • Разширено търсене
 • Експертно търсене

Обхват на търсене

Има 3 възможни обхвата за търсене в зависимост от обхвата, който искате: 

 • Текущо издание на ОВ, серия S — обявления, публикувани в текущия брой на ОВ, серия S.
 • Активни обявления — търсенето се ограничава до най-новите обявления. Това означава: за опцията „Планиране“ –обявленията, изпратени за публикуване през последните 364 дни; за опцията „Състезателна процедура“ — обявленията, за които крайният срок не е изтекъл; за опцията „Резултат“ — обявленията, изпратени за публикуване през последните 99 дни.
 • Всички обявления — търсене сред всички обявления от последните 10 години (налични са данни от 1.1.2014 г. нататък)

Разглеждане по тема

По всяко време, докато навигирате в уебсайта на TED, в раздела „Търсене“ може да търсите обявления, избрани за търсене по конкретна тема:

 • Бизнес възможности
 • Бизнес сектор (CPV)
 • Място на изпълнение

По подразбиране се показват „Активни обявления“, но може да изберете да ограничите броя на показваните обявления, като изберете Текущо издание на ОВ, серия S в рубриката „Обхват на търсенето“.

Разглеждане по бизнес възможности

Тази опция показва публикуваните обявления по групи или по конкретни видове бизнес възможности. Имате избор да прегледате конкретни обявления, като изберете група бизнес възможности или конкретен вид.

Освен това може да използвате полето "Филтър", за да търсите конкретен вид бизнес възможност. Резултатите, които отговарят на вашите критерии за търсене, ще бъдат подчертани в жълто.

Разглеждане по бизнес сектор (CPV)

Тази опция показва публикуваните обявления, филтрирани по бизнес сектори. Тези бизнес сектори са категоризирани въз основа на Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV), изграден като дървовидна структура.

Разгънете дървото за търсене на конкретни обявления.

Освен това полето „Филтър“ може да бъде използвано за търсене по бизнес сектор или CPV код. Резултатите, които отговарят на вашите критерии за търсене, ще бъдат подчертани в жълто.

Разглеждане по място на изпълнение

Тази опция показва публикуваните обявления по място на изпълнение на поръчката.

Може да използвате картата в десния раздел, за да търсите по номенклатурата NUTS (номенклатура на териториалните единици за статистически цели) или по области. Изгледът по подразбиране за картата е държави, но с помощта на менюто вдясно има възможност за:

 • Увеличаване/намаляване на мащаба
 • Визуализиране на картата на друго NUTS ниво (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3)
 • Цял екран/изход от цял екран

Различните цветове определят броя на обявленията по конкретно място на изпълнение на поръчката.

Легендата е показана в долния ляв ъгъл на картата.

Вместо да използвате картата, може да навигирате с помощта на левия раздел, в който можете да търсите по:

 • Разгъване на конкретно място на изпълнение на поръчката
 • Въвеждане в Полето за филтриране за търсене на конкретно място на изпълнение на поръчката. Резултатите, които отговарят на вашите критерии за търсене, ще бъдат подчертани в жълто.

Всеки път, когато изберете бутона за разгъване за конкретно място на изпълнение, картата отговаря на вашия избор. Като щракнете върху конкретно място на изпълнение, ще бъдете прехвърлени към страницата с резултатите от търсенето, съдържаща обявленията за това място на изпълнение.