Paieška ir naršymas

Ieškoti skelbimų

Norėdami ieškoti skelbimų, galite pasirinkti vieną iš 3 paieškos rūšių:

 • Sparčioji paieška
 • Išplėstinė paieška
 • Pažangioji paieška

Paieškos apimtis

Yra 3 galimi paieškos intervalai, priklausomai nuo norimos apimties: 

 • Dabartinis OL S numeris – skelbimai, paskelbti dabartiniame OL S numeryje.
 • Aktyvūs skelbimai – paieška apribojama tik pačiais naujausiais skelbimais. Paprastai tai reiškia „Planuojamus“ skelbimus, kurie buvo nusiųsti paskelbti per pastarąsias 364 dienas; „Konkursų“ skelbimai – skelbimai, kurių terminas dar nesuėjęs, o skelbimai apie „Rezultatus“ – skelbimai, kurie išsiųsti paskelbti per pastarąsias 99 dienas.
 • Visi skelbimai – pastarųjų 10 metų paieškos skelbimai (duomenys nuo 2014 01 01)

Naršymas pagal temą

Bet kuriuo metu naršydami TED svetainėje, skiltyje „Paieška“ galite ieškoti skelbimų, pasirinkdami konkrečią temą:

 • Verslo galimybė
 • Verslo sektorius (BVPŽ)
 • Vykdymo vieta

Pagal numatytuosius nustatymus rodomi „Aktyvūs skelbimai“, tačiau galite apriboti rodomų skelbimų skaičių „Paieškos apimtis“ skiltyje pasirinkdami „Dabartinis OL S numeris“.

Naršymas pagal verslo galimybę

Čia rodomi paskelbti skelbimai, suskirstyti pagal grupes arba pagal konkrečią verslo galimybių rūšį. Konkrečius skelbimus galite peržiūrėti pasirinkę verslo galimybių grupę arba konkrečią rūšį.

Be to, naudodamiesi filtro langeliu galite ieškoti konkrečios verslo galimybės. Paieškos kriterijus atitinkantys rezultatai žymimi geltonai.

Naršymas pagal verslo sektorių (BVPŽ)

Šioje skiltyje rodomi paskelbti skelbimai, išfiltruoti pagal verslo sektorių. Šie verslo sektoriai suskirstyti į kategorijas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ).

Norėdami ieškoti konkrečių skelbimų, išskleiskite medį.

Be to, galite pasinaudoti filtro langeliu ir ieškoti verslo sektoriaus arba BVPŽ kodo. Paieškos kriterijus atitinkantys rezultatai žymimi geltonai.

Naršymas pagal sutarties vykdymo vietas

Šioje skiltyje rodomi paskelbti skelbimai pagal sutarties vykdymo vietą.

Dešinėje dalyje esančiame žemėlapyje galite naršyti pagal NUTS kodų sistemą (teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) arba pagal šalis. Pagal numatytuosius nustatymus žemėlapyje rodomos šalys, tačiau naudodamiesi dešinėje esančiu meniu galite:

 • Priartinti / atitolinti vaizdą
 • Peržiūrėti kito NUTS lygio žemėlapį (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3)
 • Visas ekranas / išeiti iš viso ekrano

Skirtingomis spalvomis žymimas skelbimų skaičius konkrečioje vykdymo vietoje.

Legenda rodoma apatiniame kairiajame žemėlapio kampe.

Užuot naudojęsi žemėlapiu, galite naršyti naudodamiesi kairiuoju skyriumi, kuriame galite vykdyti paiešką:

 • Išskleidžiant konkrečią atlikimo vietą
 • Filtravimo laukelyje įvesdami konkrečią vykdymo vietą.Paieškos kriterijus atitinkantys rezultatai žymimi geltonai.  

Kiekvieną kartą, kai išplečiate konkrečią vykdymo vietą, žemėlapis reaguoja į jūsų pasirinkimą.Paspaudę ant konkrečios vykdymo vietos pateksite į paieškos rezultatų puslapį, kuriame pateikiami tos vykdymo vietos skelbimai.