Forskning i offentlige indkøb

EU's Publikationskontor er ansvarligt for gennemførelsen af den forberedende foranstaltning "Gennemsigtighed i forbindelse med offentlige indkøb".

Et af de planlagte initiativer går ud på at tilskynde til forskning inden for offentlige indkøb. Derfor er en række eksperter i offentlige indkøb blevet anmodet om at gennemføre forskellige forskningsprojekter.

Blandt de forskellige modtagne forslag er der blevet udvalgt tre projekter. Nedenfor finder du en tabel med forskernes navne, projekttitlerne og korte resuméer af projekterne.

Forfatterens/forfatternes navn(e) Projekttitel Projektresumé
Isabel da Rosa "Repository of existing projects on transparency in public procurement" Projektet går ud på at udarbejde en fortegnelse/et register over projekter, der vedrører gennemsigtighed i offentlige udbud, bl.a. værktøjer, der overvåger offentlige indkøb i to eller flere EU-lande.
Ana-Maria Dimand og Andrea Stefano Patrucco "Transparency and Open Data in Public Procurement: An Analysis of European Union Member States" Projektet går ud på at udarbejde en fortegnelse/et register over projekter, der vedrører gennemsigtighed i offentlige udbud, bl.a. værktøjer, der overvåger offentlige indkøb i to eller flere EU-lande.
Manuel Garcia Rodriguez "European public procurement (2012–2022): indicators and maps of competition and SME participation for cross-border analysis based on TED data" Projektet går ud på at udpege de virksomheder, der får flest penge i forbindelse med offentlige indkøb i EU (og uden for EU) 

 

Læs mere om den forberedende foranstaltning vedrørende gennemsigtighed i forbindelse med offentlige udbud her.