Euroopa Liidu ametlik veebisait

Riigihankeid käsitlevad teadusuuringud

Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele on tehtud ülesandeks rakendada ettevalmistavat meedet „Riigihangete läbipaistvus“.

Ühe kavandatud meetmena ergutab Väljaannete Talitus riigihangete valdkonna teadusuuringuid. Sellega seoses on riigihankeekspertidel palutud korraldada erinevaid teadusprojekte.

Saadud ettepanekute hulgast valiti välja kolm projekti. Allpool on esitatud tabel, mis sisaldab teadlaste nimesid, projektide nimetusi ja lühikokkuvõtteid.

Autori(te) nimi (nimed) Projekti nimetus Projekti kokkuvõte
Isabel da Rosa „Repository of existing projects on transparency in public procurement“ Koostada riigihangete läbipaistvust käsitlevate projektide loetelu/hoidla, sealhulgas vahendid, mida kasutatakse riigihangete järelevalveks kahes või enamas liikmesriigis.
Ana-Maria Dimand ja Andrea Stefano Patrucco „Transparency and Open Data in Public Procurement: An Analysis of European Union Member States“ Koostada riigihangete läbipaistvust käsitlevate projektide loetelu/hoidla, sealhulgas vahendid, mida kasutatakse riigihangete järelevalveks kahes või enamas liikmesriigis.
Manuel Garcia Rodriguez „European public procurement (2012–2022): indicators and maps of competition and SME participation for cross-border analysis based on TED data“ Tuua välja, millised ettevõtted saavad ELis (ja mujal) kõige rohkem riigihankeraha 

 

Lisateavet ettevalmistava meetme „Riigihangete läbipaistvus“ kohta leiate siit.