Oficiální internetová stránka Evropské unie

Výzkum v oblasti zadávání veřejných zakázek

Úřad pro publikace Evropské unie byl pověřen prováděním přípravné akce „Transparentnost při zadávání veřejných zakázek“.

V rámci plánovaných opatření podporuje Úřad pro publikace výzkum v oblasti zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti byli odborníci na zadávání veřejných zakázek požádáni, aby prováděli různé výzkumné projekty.

Z různých obdržených návrhů byly vybrány tři projekty. Níže najdete tabulku se jmény výzkumných pracovníků, názvy projektů a jejich stručné shrnutí.

jméno autora název projektu shrnutí projektu
Isabel da Rosa „Úložiště stávajících projektů na téma transparentnosti při zadávání veřejných zakázek“ vypracuje se soupis/úložiště projektů zabývajících se transparentností při zadávání veřejných zakázek, včetně nástrojů, jejichž pomocí se sleduje zadávání veřejných zakázek ve dvou nebo více členských státech
Ana-Maria Dimand and Andrea Stefano Patrucco „Transparentnost a otevřená data při zadávání veřejných zakázek: Analýza členských států Evropské unie“ vypracuje se soupis/úložiště projektů zabývajících se transparentností při zadávání veřejných zakázek, včetně nástrojů, jejichž pomocí se sleduje zadávání veřejných zakázek ve dvou nebo více členských státech
Manuel Garcia Rodriguez „Evropské veřejné zakázky (2012–2022): ukazatele a mapy hospodářské soutěže a účasti malých a středních podniků pro účely přeshraniční analýzy založené na datech TED“ označuje, které společnosti dostávají nejvíce finančních prostředků na zadávání veřejných zakázek v EU (i mimo ni) 

 

Další informace o přípravné akci „Transparentnost při zadávání veřejných zakázek“ uvádíme zde.