Riċerka dwar l-Akkwist Pubbliku

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huwa responsabbli għall-implimentazzjoni tal-Azzjoni Preparatorja “Trasparenza fl-akkwist pubbliku”.

Fost l-azzjonijiet previsti, l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jinkoraġġixxi r-riċerka fil-qasam tal-akkwist pubbliku. F’dan ir-rigward, l-esperti tal-akkwist pubbliku ntalbu jwettqu proġetti ta’ riċerka differenti.

Fost il-proposti differenti li waslu, intgħażlu tliet proġetti. Hawn taħt tista’ ssib tabella bl-ismijiet tar-riċerkaturi, it-titli tal-proġetti u s-sommarji qosra.

Isem/ismijiet tal-awtur(i) Titlu tal-Proġett Sommarju tal-proġett
Isabel da Rosa “Repożitorju ta’ proġetti eżistenti dwar it-trasparenza fl-akkwist pubbliku” Il-produzzjoni ta’ inventarju/repożitorju ta’ proġetti li jittrattaw mat-trasparenza fl-akkwist pubbliku inklużi għodod użati għall-monitoraġġ tal-akkwist pubbliku f’żewġ Stati Membri (SM) jew aktar
Ana-Maria Dimand u Andrea Stefano Patrucco “Trasparenza u Data Miftuħa fl-Akkwist Pubbliku: Analiżi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea” Il-produzzjoni ta’ inventarju/repożitorju ta’ proġetti li jittrattaw mat-trasparenza fl-akkwist pubbliku inklużi għodod użati għall-monitoraġġ tal-akkwist pubbliku f’żewġ Stati Membri (SM) jew aktar
Manuel Garcia Rodriguez “L-akkwist pubbliku Ewropew (2012–2022): indikaturi u mapep tal-kompetizzjoni u l-parteċipazzjoni tal-SMEs għal analiżi transfruntiera bbażata fuq data tat-TED” Enfasi fuq liema kumpaniji jiksbu l-aktar flus għall-akkwist pubbliku fl-UE (u lil hinn minnha) 

 

Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar l-Azzjoni Preparatorja dwar it-Trasparenza fl-Akkwist Pubbliku hawnhekk.