Een officiële website van de Europese Unie

Onderzoek op het gebied van overheidsopdrachten

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie heeft het mandaat gekregen tot uitvoering van de voorbereidende actie “Transparantie bij overheidsopdrachten”.

Een van de acties die het Bureau voor publicaties voorziet, is het stimuleren van onderzoek op het gebied van overheidsopdrachten. In dit verband heeft het Bureau deskundigen op het gebied van overheidsopdrachten gevraagd om verschillende onderzoeksprojecten uit te voeren.

Uit de verschillende ontvangen voorstellen zijn drie projecten geselecteerd. Hieronder vindt u een tabel met de namen van de onderzoekers, de titels van de projecten en korte samenvattingen ervan.

Naam/namen auteur(s) Titel project Samenvatting van het project
Isabel da Rosa “Repository of existing projects on transparency in public procurement” Opstellen van een inventaris/register van projecten die betrekking hebben op transparantie bij overheidsopdrachten, met inbegrip van instrumenten voor het toezicht op overheidsopdrachten in twee of meer lidstaten
Ana-Maria Dimand en Andrea Stefano Patrucco “Transparency and Open Data in Public Procurement: An Analysis of European Union Member States” Opstellen van een inventaris/register van projecten die betrekking hebben op transparantie bij overheidsopdrachten, met inbegrip van instrumenten voor het toezicht op overheidsopdrachten in twee of meer lidstaten
Manuel Garcia Rodriguez “European public procurement (2012–2022): indicators and maps of competition and SME participation for cross-border analysis based on TED data” Laten zien welke ondernemingen het meeste geld uit overheidsopdrachten in de EU (en daarbuiten) ontvangen 

 

Meer informatie over de voorbereidende actie inzake transparantie bij overheidsopdrachten vindt u hier.