Službene internetske stranice Europske unije

Istraživanja u području javne nabave

Ured za publikacije Europske unije zadužen je za provedbu pripremnog djelovanja „Transparentnost u javnoj nabavi”.

Među predviđenim mjerama Ured za publikacije potiče istraživanja u području javne nabave. Stoga je od stručnjaka za javnu nabavu zatraženo da provedu različite istraživačke projekte.

Među primljenim prijedlozima odabrana su tri projekta. U nastavku možete pronaći tablicu s imenima istraživača, nazivima projekata i kratkim sažecima.

Imena autora Naziv projekta Sažetak projekta
Isabel da Rosa „Repository of existing projects on transparency in public procurement” Izrada popisa/repozitorija projekata u području transparentnosti u javnoj nabavi, uključujući alate koji se upotrebljavaju za praćenje javne nabave u dvije ili više država članica
Ana-Maria Dimand i Andrea Stefano Patrucco „Transparency and Open Data in Public Procurement: An Analysis of European Union Member States” Izrada popisa/repozitorija projekata u području transparentnosti u javnoj nabavi, uključujući alate koji se upotrebljavaju za praćenje javne nabave u dvije ili više država članica
Manuel Garcia Rodriguez „European public procurement (2012–2022): indicators and maps of competition and SME participation for cross-border analysis based on TED data” Isticanje poduzeća koja dobivaju najviše novca u okviru javne nabave u EU-u (i izvan njega) 

 

Više informacija o pripremnom djelovanju za transparentnost u javnoj nabavi možete pronaći ovdje.