Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

Pētījumi par publisko iepirkumu

Eiropas Savienības Publikāciju birojam ir uzticēta sagatavošanas darbības “Publiskā iepirkuma pārredzamība” īstenošana.

Viena no Publikāciju biroja iecerēm ir veicināt pētniecību publiskā iepirkuma jomā. Šajā sakarā publiskā iepirkuma speciālisti tika aicināti īstenot dažādus pētniecības projektus.

No iesniegtajiem priekšlikumiem tika atlasīti trīs projekti. Sīkāka informācija par katru no tiem sniegta zemāk redzamajā tabulā.

Autora(-u) vārds(-i) Projekta nosaukums Projekta kopsavilkums
Isabel da Rosa “Repository of existing projects on transparency in public procurement” Izveido sarakstu/repozitoriju, kurā iekļauti ar publiskā iepirkuma pārredzamību saistīti projekti, tai skaitā rīki, ko izmanto publiskā iepirkuma uzraudzībai divās vai vairākās ES dalībvalstīs
Ana-Maria Dimand, Andrea Stefano Patrucco “Transparency and Open Data in Public Procurement: An Analysis of European Union Member States” Izveido sarakstu/repozitoriju, kurā iekļauti ar publiskā iepirkuma pārredzamību saistīti projekti, tai skaitā rīki, ko izmanto publiskā iepirkuma uzraudzībai divās vai vairākās ES dalībvalstīs
Manuel Garcia Rodriguez “European public procurement (2012–2022): indicators and maps of competition and SME participation for cross-border analysis based on TED data” Parāda, kuri uzņēmumi saņem visvairāk publiskā iepirkuma līdzekļu Eiropas Savienībā (un citur pasaulē) 

 

Plašāku informāciju par sagatavošanas darbību publiskā iepirkuma pārredzamības jomā atradīsiet šeit.