Acesta este un site oficial al Uniunii Europene

Achiziții publice: cercetare

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene a fost însărcinat să pună în aplicare acțiunea pregătitoare „Transparența în achizițiile publice”.

Printre acțiunile avute în vedere, Oficiul pentru Publicații încurajează cercetarea în domeniul achizițiilor publice. În acest sens, experții în achiziții publice au fost invitați să realizeze diverse proiecte de cercetare.

Din propunerile primite, au fost selectate trei proiecte. Mai jos puteți găsi un tabel cu numele cercetătorilor și titlurile proiectelor alături de un scurt rezumat.

Numele autorului/autorilor Titlul proiectului Rezumatul proiectului
Isabel da Rosa „Registrul proiectelor existente privind transparența achizițiilor publice” Elaborarea unui inventar/registru al proiectelor care se ocupă de transparența achizițiilor publice, inclusiv instrumente utilizate pentru monitorizarea achizițiilor publice în două sau mai multe state membre (SM)
Ana-Maria Dimand și Andrea Stefano Patrucco „Transparența și datele deschise în achizițiile publice: o analiză a statelor membre ale Uniunii Europene” Elaborarea unui inventar/registru al proiectelor care se ocupă de transparența achizițiilor publice, inclusiv instrumente utilizate pentru monitorizarea achizițiilor publice în două sau mai multe state membre (SM)
Manuel Garcia Rodriguez „Achizițiile publice europene (2012-2022): indicatori și hărți ale concurenței și ale participării IMM-urilor pentru analize transfrontaliere pe baza datelor TED” Identificarea întreprinderilor care obțin cele mai mari fonduri pentru achiziții publice în UE și nu numai 

 

Acțiunea pregătitoare privind transparența în achizițiile publice