Официален уебсайт на Европейския съюз

Изследвания в областта на обществените поръчки

На Службата за публикации на Европейския съюз е възложено изпълнението на подготвителното действие „Прозрачност на обществените поръчки“.

Сред действията, предвидени от Службата за публикации, е насърчаване на изследванията в областта на обществените поръчки. В тази връзка на експертите в областта на обществените поръчки беше предложена възможност да осъществят различни изследователски проекти.

От получените предложения бяха избрани три проекта. По-долу ще намерите таблица с имената на изследователите, заглавията на проектите и кратки резюмета.

Изследовател(и) Заглавие на проекта Резюме
Isabel da Rosa Repository of existing projects on transparency in public procurement Създаване на опис/хранилище на проекти, свързани с прозрачността на обществените поръчки, включително инструменти, използвани за мониторинг на обществените поръчки в две или повече държави членки
Ana-Maria Dimand и Andrea Stefano Patrucco Transparency and Open Data in Public Procurement: An Analysis of European Union Member States Създаване на опис/хранилище на проекти, свързани с прозрачността на обществените поръчки, включително инструменти, използвани за мониторинг на обществените поръчки в две или повече държави членки
Manuel Garcia Rodriguez European public procurement (2012–2022): indicators and maps of competition and SME participation for cross-border analysis based on TED data Проучване кои предприятия получават най-много средства от обществени поръчки в ЕС (и извън него) 

 

Повече информация за подготвителното действие за прозрачност на обществените поръчки ще намерите тук.