Ste na enem od uradnih spletišč EU

Raziskave na področju javnih naročil

Uradu za publikacije Evropske unije je bilo zaupano izvajanje pripravljalnega ukrepa „Preglednost javnih naročil“.

Med predvidenimi ukrepi Urad za publikacije spodbuja raziskave na področju javnih naročil. V zvezi s tem so bili strokovnjaki za javna naročila povabljeni k izvedbi različnih raziskovalnih projektov.

Med prejetimi predlogi so bili izbrani trije projekti. V spodnji preglednici so navedena imena raziskovalcev ter naslovi in kratki povzetki projektov.

Imena avtorjev Naslov projekta Povzetek projekta
Isabel da Rosa „Repository of existing projects on transparency in public procurement“ Priprava popisa/repozitorija projektov s področja preglednosti javnih naročil, vključno z orodji, ki se uporabljajo za spremljanje javnega naročanja v dveh ali več državah članicah
Ana-Maria Dimand in Andrea Stefano Patrucco „Transparency and Open Data in Public Procurement: An Analysis of European Union Member States“ Priprava popisa/repozitorija projektov s področja preglednosti javnih naročil, vključno z orodji, ki se uporabljajo za spremljanje javnega naročanja v dveh ali več državah članicah
Manuel Garcia Rodriguez „European public procurement (2012–2022): indicators and maps of competition and SME participation for cross-border analysis based on TED data“ Prikaz podjetij, ki prek javnih naročil v EU (in zunaj nje) prejemajo največ denarja 

 

Več informacij o pripravljalnem ukrepu „Preglednost javnih naročil“ je na voljo tukaj.