Suíomh gréasáin oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh

Taighde faoin Soláthar Poiblí

Cuireadh de chúram ar Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh an Réamhbheart ‘Trédhearcacht sa soláthar poiblí’ a chur i bhfeidhm.

I measc na ngníomhaíochtaí atá beartaithe, spreagann Oifig na bhFoilseachán taighde i réimse an tsoláthair phoiblí. I ndáil leis sin, iarradh ar shaineolaithe i réimse an tsoláthair phoiblí tionscadail taighde éagsúla a dhéanamh.

As measc na dtograí éagsúla a fuarthas, roghnaíodh trí thionscadal. Anseo thíos tá tábla ina bhfuil ainmneacha na dtaighdeoirí, teidil na dtionscadal agus achoimrí gearra.

Ainm an údair / Ainmneacha na n-údar Teideal an Tionscadail Achoimre ar an tionscadal
Isabel da Rosa ‘Stór na dtionscadal atá ann cheana maidir le trédhearcacht sa soláthar poiblí’ Fardal/stór tionscadal a chur ar fáil a phléann le trédhearcacht sa soláthar poiblí, uirlisí a úsáidtear chun faireachán a dhéanamh ar sholáthar poiblí in dhá Bhallstát nó níos mó (MS) san áireamh
Ana-Maria Dimand agus Andrea Stefano Patrucco ‘Trédhearcacht agus Sonraí Oscailte sa Soláthar Poiblí: Anailís ar Bhallstáit an Aontais Eorpaigh’ Fardal/stór tionscadal a chur ar fáil a phléann le trédhearcacht sa soláthar poiblí, uirlisí a úsáidtear chun faireachán a dhéanamh ar sholáthar poiblí in dhá Bhallstát nó níos mó (MS) san áireamh
Manuel Garcia Rodriguez ‘Soláthar poiblí Eorpach (2012-2022): táscairí agus léarscáileanna iomaíochta agus rannpháirtíocht FBManna chun anailís trasteorann a dhéanamh bunaithe ar shonraí TED’ Béim a leagan ar na cuideachtaí a fhaigheann an méid is mó airgid soláthair phoiblí san Aontas (agus níos faide i gcéin) 

 

Tá tuilleadh eolais faoin Réamhbheart maidir le Trédhearcacht sa Soláthar Poiblí le fáil anseo.