Forskning om offentlig upphandling

EU:s publikationsbyrå har fått i uppdrag att genomföra den förberedande åtgärden ”Insyn i offentlig upphandling”.

En av de planerade insatserna är att uppmuntra forskning om offentlig upphandling. Därför har experter på offentlig upphandling uppmanats att genomföra olika forskningsprojekt.

Bland de olika förslag som Publikationsbyrån har fått in har vi valt ut tre. Här nedan hittar du en tabell med forskarnas namn, projektets namn och en kort sammanfattning.

Författare Projektets namn Sammanfattning av projektet
Isabel da Rosa ”Repository of existing projects on transparency in public procurement” Gör en inventering/ett arkiv med projekt som gäller insyn i offentlig upphandling, bland annat verktyg som används för att övervaka offentlig upphandling i två eller flera EU-länder
Ana-Maria Dimand och Andrea Stefano Patrucco ”Transparency and Open Data in Public Procurement: An Analysis of European Union Member States” Gör en inventering/ett arkiv med projekt som gäller insyn i offentlig upphandling, bland annat verktyg som används för att övervaka offentlig upphandling i två eller flera EU-länder
Manuel Garcia Rodriguez ”European public procurement (2012–2022): indicators and maps of competition and SME participation for cross-border analysis based on TED data” Belyser vilka typer av företag som tjänar mest pengar på offentlig upphandling i (och utanför) EU 

 

Läs mer om den förberedande åtgärden om insyn i offentlig upphandling.