Euroopan unionin virallinen verkkosivusto

Julkisia hankintoja koskeva tutkimus

Euroopan unionin julkaisutoimisto on saanut toteutettavakseen valmistelutoimen Julkisten hankintojen avoimuus.

Valmistelutoimeen kuuluu muun muassa julkisia hankintoja koskevan tutkimuksen edistäminen. Tätä tarkoitusta varten julkisten hankintojen asiantuntijoilta pyydettiin tutkimushanke-ehdotuksia, ja niistä valittiin kolme.

Hankkeiden toteuttajat, nimet ja tiivistelmät on lueteltu tällä sivulla.

Kirjoittajien nimet Hankkeen nimi Hanketiivistelmä
Isabel da Rosa “Repository of existing projects on transparency in public procurement” Julkisten hankintojen avoimuutta käsittelevien hankkeiden luettelon/hakemiston sekä kahden tai useamman jäsenvaltion julkisten hankintojen valvontaan tarkoitetun työkalun luominen
Ana-Maria Dimand ja Andrea Stefano Patrucco “Transparency and Open Data in Public Procurement: An Analysis of European Union Member States” Julkisten hankintojen avoimuutta käsittelevien hankkeiden luettelon/hakemiston sekä kahden tai useamman jäsenvaltion julkisten hankintojen valvontaan tarkoitetun työkalun luominen
Manuel García Rodriguez “European public procurement (2012–2022): indicators and maps of competition and SME participation for cross-border analysis based on TED data” Eniten julkisista hankinnoista EU:ssa (ja sen ulkopuolella) ansaitsevien yritysten esille tuominen 

 

Lisätietoa julkisten hankintojen avoimuutta koskevasta valmistelutoimesta.