Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Badania dotyczące zamówień publicznych

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej powierzono realizację działania przygotowawczego „Przejrzystość procedur związanych z zamówieniami publicznymi”.

Urząd Publikacji przewiduje szereg działań, m.in. zachęca do podejmowania badań dotyczących zamówień publicznych. W związku z tym zwrócono się do ekspertów ds. zamówień publicznych o przeprowadzenie różnych projektów badawczych.

Otrzymano różne propozycje, spośród których wybrano trzy projekty. Poniżej znajduje się tabela zawierająca nazwiska naukowców, tytuły projektów i krótkie streszczenia.

Nazwisko(-a) autora(-ów) Tytuł projektu Streszczenie projektu
Isabel da Rosa „Repository of existing projects on transparency in public procurement” Sporządzenie zestawienia/repozytorium projektów dotyczących przejrzystości procedur związanych z zamówieniami publicznymi, w tym narzędzi służących monitorowaniu zamówień publicznych w co najmniej dwóch państwach członkowskich
Ana-Maria Dimand and Andrea Stefano Patrucco „Transparency and Open Data in Public Procurement: An Analysis of European Union Member States” Sporządzenie zestawienia/repozytorium projektów dotyczących przejrzystości procedur związanych z zamówieniami publicznymi, w tym narzędzi służących monitorowaniu zamówień publicznych w co najmniej dwóch państwach członkowskich
Manuel Garcia Rodriguez “European public procurement (2012–2022): indicators and maps of competition and SME participation for cross-border analysis based on TED data” Przedstawienie, które przedsiębiorstwa w UE (i poza nią) otrzymują najwięcej środków finansowych z tytułu zamówień publicznych 

 

Więcej informacji na temat działania przygotowawczego dotyczącego przejrzystości procedur związanych z zamówieniami publicznymi można znaleźć tutaj.