Službene internetske stranice Europske unije

Statistička nomenklatura teritorijalnih jedinica (NUTS)

Statističku nomenklaturu prostornih jedinica (NUTS) utvrdio je Eurostat radi jedinstvene podjele prostornih jedinica za potrebe izrade regionalnih statističkih podataka za Europsku uniju.

Više o NUTS-u možete doznati na stranicama Eurostata ili provjeriti klasifikaciju NUTS 2021.