Oficiální internetová stránka Evropské unie

NUTS

Klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS) zavedl Eurostat s cílem zajistit jednotné členění územních jednotek pro tvorbu regionálních statistik pro Evropskou unii.

Další informace o NUTS najdete na internetových stránkách Eurostatu nebo klasifikace NUTS 2021.