Een officiële website van de Europese Unie

NUTS

De "nomenclature des unités territoriales statistiques" of nomenclatuur van statistische territoriale eenheden (NUTS) is een uniforme verdeling van het grondgebied van de Europese Unie in territoriale eenheden op initiatief van Eurostat om regionale statistieken te kunnen opstellen.

Lees meer op de Eurostat-website, of bekijk de NUTS-classificatie 2021.