Euroopan unionin virallinen verkkosivusto

NUTS

Tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö (NUTS) on Eurostatin laatima yhteinen alueiden luokittelujärjestelmä, joka mahdollistaa alueellisten tilastojen tuottamisen EU:lle.

Lisätietoa NUTSista on Eurostatin verkkosivustolla. Voit tutustua myös NUTS 2021 -luokitukseen.