Oficiálne webové stránky Európskej únie

NUTS

Nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely (NUTSNomenclature of Territorial Units for Statistics) bola vytvorená štatistickým úradom Eurostat s cieľom zabezpečiť samostatné a jednotné rozdelenie územných jednotiek na vytváranie regionálnych štatistík pre Európsku úniu.

Ďalšie informácie o kódoch NUTS nájdete na stránke Eurostatu alebo v samotnej klasifikácii NUTS 2021.