Ste na enem od uradnih spletišč EU

NUTS

Klasifikacijo statističnih teritorialnih enot (NUTS) je vzpostavil Eurostat, da bi zagotovil enotno razčlenitev teritorialnih enot za pripravo regionalnih statističnih podatkov za Evropsko unijo.

Več informacij o klasifikaciji NUTS je na voljo na spletišču Eurostata ali v dokumentu o klasifikaciji NUTS 2021.