Nuts-koder

Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts) har tagits fram av Eurostat för att skapa en enhetlig regionindelning som ska användas vid sammanställning av regional statistik i EU.

Du kan läsa mer om Nuts på Eurostats webbplats eller titta i Nutsindelningen för 2021.