Euroopa Liidu ametlik veebisait

NUTS

Ühise statistiliste territoriaalüksuste liigituse (NUTS) lõi Eurostat eesmärgiga rajada Euroopa Liidu piirkondliku statistika koostamiseks ühtne territoriaalüksuste liigitamise süsteem.

Lisateavet NUTSi kohta leiate Eurostati veebisaidilt või NUTSi 2021. aasta klassifikatsioonist.