Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

NUTS

Η ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών μονάδων (NUTS) δημιουργήθηκε από την Eurostat με σκοπό την παροχή μιας ενιαίας και ομοιόμορφης κατανομής των εδαφικών μονάδων για την παραγωγή περιφερειακών στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη NUTS στον ιστότοπο της Eurostat ή επισκεφτείτε την κατάταξη της NUTS 2021.