NUTS

Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūrą (NUTS) parengė Eurostatas, kad būtų pateiktas bendras vienodas teritorinių vienetų suskirstymas, pagal kurį būtų rengiami Europos Sąjungos regionų statistiniai duomenys.

Daugiau informacijos apie NUTS galima rasti Eurostato interneto svetainėje arba NUTS 2021 m. klasifikatoriuje.