Официален уебсайт на Европейския съюз

NUTS

Общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) бе създадена от Евростат с цел да се предостави една-единствена уеднаквена разбивка на териториалните единици за изготвянето на регионална статистика за Европейския съюз.

Можете да прочетете повече за NUTS на уебсайта на Евростат или да разгледате класификацията NUTS 2021.